Prohlédněte si fotografie z proběhlých akcí či vědeckých pracovišť. Chcete vše vidět i naživo? Pak zavítejte na některou z našich doprovodných akcí nebo nás navštivte se svým školním kolektivem.